Honorujemy Kartę Multisport Plus Benefit Systems

 
Administratorem Danych Osobowych (ADO) przekazywanych przez Państwa w trakcie aktywacji konta do rezerwacji na podstawie formularza jest Level One, CSKZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP: 8961551231, REGON 364 412 485.
 
ADO przetwarza przekazane dane osobowe Rezerwującego w celu przedstawienia oferty i ewentualnie zawarcia umowy rezerwacji z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 
Podanie przedmiotowych danych osobowych jest konieczne dla przedstawienia oferty handlowej i ewentualnego późniejszego zawarcia umowy na podstawie tej oferty. Cofnięcie zgody na przetwarzanie tych danych jest całkowicie dobrowolne i dopuszczalne w każdym czasie, jednakże bez tych danych nie będzie możliwe zawarcie umowy lub przedstawienie oferty handlowej.
 
Mają Państwo prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, jak również prawo wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także żądania ich usunięcia.
 
Wszelkie uprawnienia, o których mowa powyżej mogą być realizowane mailowo, na adres poczty elektroniczej: biuro@level-one.pl